Zmluvy 2023

 

 Zmluva  Zverejnené
 01-2022 Nájomná zmluva ZŠ Radoľa, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 02-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Povina, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 03-2022 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 04-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Lodno, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 05-2022 Nájomná zmluva ZŠ Rudina, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 06-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Snežnica, šk.r. 2023-24   31.08.2023
 07-2022 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov, šk.r. 2023-24   31.08.2023

 

 

Zmluvy 2022

 

 Zmluva  Zverejnené
 01-2022 Nájomná zmluva ZŠ Radoľa, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 02-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Povina, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 03-2022 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 04-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Lodno, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 05-2022 Nájomná zmluva ZŠ Rudina, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 06-2022 Nájomná zmluva ZŠ a MŠ Snežnica, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022
 07-2022 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov, šk.r. 2022-23   15. 08. 2022

 

Zmluvy 2021

 

Zmluva Zverejnené
01-2021 Nájomná zmluva ZŠ Radoľa, šk.r. 2021-22 07.07.2021
02-2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina, šk.r. 2021-22 07.07.2021
03-2021 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica, šk.r. 2021-22 07.07.2021
04-2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Lodno, šk.r. 2021-22 07.07.2021
05-2021 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2021-22 07.07.2021
06-2021 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica, 2021-22 07.07.2021
07-2021 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov, 2021-22 07.07.2021

 

Zmluvy 2020

 

Zmluva Zverejnené
01-2020 Nájomná zmluva ZŠ Radoľa, šk.r. 2020-21 21.09.2020
02-2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina, šk.r. 2020-21 21.09.2020
03-2020 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica, šk.r. 2020-21 21.09.2020
04-2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Lodno, šk.r. 2020-21 21.09.2020
05-2020 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2020-21 21.09.2020
06-2020 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica, šk.r. 2020-21 21.09.2020
07-2020 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov, šk.r. 2020-21 21.09.2020

 

  

Zmluvy 2019

 

Zmluva Zverejnené
01-2019 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2019-20 16.09.2019
02-2019 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina šk.r. 2019-20 16.09.2019
03-2019 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica šk.r. 2019-20 16.09.2019
04-2019 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica šk.r. 2019-20  16.09.2019
05-2019 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2019-20 16.09.2019
06-2019 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Radoľa šk.r. 2019-20 16.09.2019
07-2019 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov šk.r. 2019-20 16.09.2019
08-2019 Zmluva o vypožičaní nebytových priestorov Joga v dennom živote 10.10.2019
09-2020 Zmluva o poskytovaní služieb 17. 2. 2020

 

 

Zmluvy 2018

Zmluva Zverejnené
01-2018 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2017-18 06.08.2018
02-2018 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina šk.r. 2017-18 06.08.2018
03-2018 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica šk.r. 2017-18 06.08.2018
04-2018 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica šk.r. 2017-18 06.08.2018
05-2018 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2017-18 06.08.2018
06-2018 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Radoľa šk.r. 2017-18 06.08.2018
07-2018 Nájomná zmluva ZŠ Horný vVadičov šk.r. 2017-18 06.08.2018

 

Zmluvy 2017

Zmluva Zverejnené

01-2017 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica šk.r. 2017-2018

01.08.2017

02-2017 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2017-2018 01.08.2017
03-2017 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica šk.r. 2017-2018 01.08.2017
04-2017 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina šk.r. 2017-2018 01.08.2017
05-2017 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2017-2018 01.08.2017
06-2017 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov šk.r. 2017-2018 01.08.2017
07-2017 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Radoľa šk.r. 2017-20182017-2018  01.08.2017 
08-2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Bounce Chicks o. z. šk.r. 2017-2018 16.10.2017 
9-2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Jóga v dennom živote š.r.2017-2018 01.11.2017
10-2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Bounce Chicks,o.z. šk.r. 2017-2018 24.05.2018

 

 

Zmluvy 2016

Zmluva Zverejnené
01-2016 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2016-2017 17.08.2016
02-2016 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Povina šk.r. 2016-2017 17.08.2016
03-2016 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica šk.r. 2016-2017 17.08.2016
04-2016 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica šk.r. 2016-2017 17.08.2016
05-2016 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2016-2017 17.08.2016
06-2016 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Radoľa šk.r. 2016-2017 17.08.2016
07-2016 Nájomná zmluva ZŠ Horný vVadičov šk.r. 2016-2017 17.08.2016
08-2016 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Jóga v dennom živote šk.r. 2016-2017 14.11.2016

 

Zmluvy 2015

Zmluva Zverejnené
01-2015 Zmluva o poskytovaní služieb - Ing. Darina Matulová (VEMA, web stránka...) 10.04.2014
02-2015 Nájomná zmluva ZŚ Ochodnica šk.r. 2015-2016 07.10.2015
03-2015 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov šk.r. 2015-2016 07.10.2015
04-2015 Nájomná zmluva ZŠ Rudina škr.r. 2015-2016 07.10.2015
05-2015 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Snežnica šk.r. 2015-2016 07.10.2015
06-2015 Nájomná zmluva Zš s MŠ Povina šk.r. 2015-2016 07.10.2015
07-2015 Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Radoľa šk. r. 2015-2016 07.10.2015
08-2015 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2015-2016 07.10.2015

 

Zmluvy 2014

Zmluva Zverejnené
01-2014 Dodatok k zmluve T-com zmena volacieho programu 0414212106 21.06.2014
02-2014 Nájomná zmluva ZŠ Rudina šk.r. 2014-2015 25.07.2014
03-2014 Nájomná zmluva ZŠ Horný Vadičov šk.r. 2014-2015 25.07.2014
04-2014 Nájomná zmluva ZŠ Lodno šk.r. 2014-20015 25.07.2014
05-2014 Nájomná zmluva ZŠ Ochodnica šk.r. 2014-2015 25.07.2014
06-2014 Nájomná zmluva ZŠ Snežnica šk.r. 2014-2015 25.07.2014
07-2014 Nájomná zmluva ZŠ Radoľa šk.r. 2014-2015 25.07.2014
08-2014 Nájomná zmluva ZŠ Povina šk.r. 2014-2015 12.10.2014
09-2014 Zmluva o výpožičke priestorov Jóga v dennom živote šk.r. 2014-2015 12.10.2014
10-2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve ZŠ Radoľa 28.11.2014

 

Zmluvy 2013

Zmluva Zverejnené
01-2013 Dodatok k zmluve T-com - zmena volacieho programu tč. 0911926920 21.01.2013
02-2013 Dodatok k zmluve T-com - predĺženie viazanosti internet budova B 28.06.2013
03-2013 Dodatok k zmluve T-com - predĺženie viazanosti tč. 0414000238, budova B 01.07.2013
04-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Rudina šk.r. 2013-14 07.10.2013
05-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Ochodnica šk.r. 2013-14 07.10.2013
06-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Snežnica šk.r. 2013-14 07.10.2013
07-2013 Nájomná znluva ZUŠ-ZŠ Radoľa šk.r. 2013-14 07.10.2013
08-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Horný Vadičov šk.r. 2013-14 07.10.2013
09-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Povina šk.r. 2013-14 07.10.2013
10-2013 Nájomná zmluva ZUŠ-ZŠ Lodno šk.r. 2013-14 07.10.2013
11-2013 Zmluva o poskytovaní služieb ZUŠ-COMMAT 07.10.2013
12-2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov ZUŠ-Jóga v dennom živote ZA 07.10.2013

 

Zmluvy 2012

Zmluva Zverejnené
01-2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny budova A 22.02.2012
02-2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny budova B 22.02.2012
03-2012 Zmluva č.1-2012 o výpožičke nebytových priestorov - cvičenie jógy 01.10.2012
04-2012 Zmluva o uskutočnení servis. služieb na zariadení vzduchtechniky budova B 16.11.2012