Na úvod VIII. ročníka Akordeónového festivalu v rytme swingu a boogie- woogie sa v priestoroch ZUŠ predstavil akordeónový súbor p. uč. Františka Martinca, ktorý odštartoval celú súťaž. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 7 ZUŠ z celého žilinského kraja a 1 ZUŠ z Českej republiky.

27 súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení- Mgr. Oto Mello, Mgr. art. Ivan Hudec a Mgr. Janka Halačová. Zo všetkých zúčastnených vybrala tých najlepších, ktorým udelila zlaté pásmo:

Ostatní súťažiaci sa umiestnili v striebornom a bronzovom pásme a bolo udelených aj niekoľko čestných uznaní. (viď. výsledková listina)

Festival za prítomnosti prednostu mesta Ing. Ľubomíra Golisa slávnostne otvoril Mgr. Ladislav Vendrinský poverený riadením oddelenia školstva.

Záver celého Akordeónového festivalu patril koncertu víťazov, ktorý bol spojený s koncertom akordeónového súboru z Bojníc „Akordeonika“. Dúfame, že zážitok z celého koncertu vzbudil v účastníkoch nadšenie a povzbudenie zúčastniť sa aj IX. ročníka Akordeónového festivalu v rytme swingu a boogie- woogie.


VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme VIII. ročník akordeónového festivalu v rytme