Dňa 27. marca 2012 sa konal 17. ročník speváckej súťaže v klasickom speve Vokálna jar, ktorú zorganizovalo spevácke oddelenie ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Zúčastnilo sa na nej 70 žiakov zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska(Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Vráble, Banská Bystrica, Žarnovica, Martin, Ružomberok, Žilina, Čadca, Turzovka, Ilava, Vrútky, Belá, Kysucké Nové Mesto. Výkony súťažiacich hodnotili 2 odborné poroty: 1., 3., a 5. kategóriu hodnotili Mgr. Tamara Brummerová- Konzervatórium Banská Bystrica, Mgr. Gabriela Šimková- ZUŠ Vráble, p. Danuša Čapajková- ZUŠ Český Těšín a 2., 4. a 6. kategóriu Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.- ZUŠ Banská Bystrica, Mgr. Leszek Kaleta- ZUŠ Český Těšín a Mgr. Alena Ďuriaková- ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

Súťaž slávnostne otvorila p. riaditeľka ZUŠ v Kysuckom Novom Meste Mgr. Jana Jánošová spolu s primátorom mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jánom Hartelom. Nikola Capeková, žiačka z triedy p. uč. Kováčikovej zarecitovala báseň o jari a Učiteľský spevácky zbor Cantica Kysuca pri ZUŠ v Kysuckom Novom Meste zaspieval pieseň Hoře od A. Dvořáka.

Súťaž mala veľmi vysokú umeleckú úroveň a vďaka patrí speváckemu oddeleniu ZUŠ nielen za organizáciu súťaže, ale i za prípravu našich žiakov, ktorí reprezentovali školu na domácej pôde.

Zdenko Mravec, vedúci PK

 

XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar


XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar
XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar