Poplatky za štúdium

Školné na školský rok 2018/19 PDF

 

Dokumenty potrebné k prihláseniu žiaka na štúdium

Žiadosť o prijatie do ZUŠ PDF

Súhlas rodiča/zákonného zástupcu dotknutej osoby PDF

Čestné vyhlásenie pre zber údajov PDF

 

Dokumenty potrebné k odhláseniu žiaka zo štúdia

Odhláška zo štúdia na ZUŠ PDF

 

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Prihláška na podujatie PDF 

Školský poriadok ZUŠ PDF