I. kategória:
Zlaté pásmo: Martin Beseda ZUŠ Bojnice
Strieborné pásmo: Simona Straková ZUŠ Kysucké Nové Mesto
II. kategória:
Zlaté pásmo: Martin Hollý ZUŠ Bojnice
Strieborné pásmo: Denis Dubjel ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Katarína Pantoková ZUŠ Púchov
Martina Šupejová ZUŠ L. Árvaya Žilina
Ivan Ondrišík ZUŠ Púchov
Katarína Ondrišíková ZUŠ Púchov
Bronzové pásmo: Barbora Úradníková ZUŠ Rajec
Dominik Sekera ZUŠ L. Árvaya Žilina
III. kategória:
Zlaté pásmo: Lukáš Bubala ZUŠ Rajec
Strieborné pásmo: Matúš Minárik ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Bronzové pásmo: Michaela Bajanková ZUŠ Kysucké Nové Mesto
IV. kategória:
Zlaté pásmo: Ľubomíra Filová ZUŠ Púchov
Strieborné pásmo: Roman Šupej ZUŠ L. Árvaya Žilina
Bronzové pásmo: Radovan Svitek ZUŠ Kys. Nové Mesto
V. kategória:
Zlaté pásmo: Jakub Petriska ZUŠ Bojnice
Strieborné pásmo: Juraj Korec ZUŠ Bojnice
Bronzové pásmo: Lukáš Zubaj ZUŠ BojniceOdborná porota v zložení: Mgr. art. Martin Ďuriš, Mgr. Iveta Žilovcová a Mgr. Oto Mello, hodnotila výkony 29 súťažiacich zo ZUŠ celého Žilinského kraja.

VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme