V dňoch 20. - 22. 4. 2012 sa konala v Ostrave medzinárodná akordeónová súťaž pre základné umelecké školy a konzervatóriá. Zúčastnili sa na nej žiaci a študenti zo Slovenska, Česka, Srbska, Litvy, Ukrajiny a Poľska. Slovensko reprezentovali dvaja žiaci zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto, Erik Mrmus z triedy p. uč. Františka Martinca, ktorý súťažil v II. kategórii a Denis Dubjel z triedy Mgr. art. Ivana Hudeca, ten súťažil v III. kategórii. V náročnej konkurencii získal Erik Mrmus Čestné uznanie a Denis Dubjel skončil na vynikajúcom treťom mieste, čo je doteraz jeho najvýznamnejší úspech.

Štvorčlennú porotu tvorili významní svetoví pedagógovia z Česka, Slovenska, Srbska a Ukrajiny.

Ďakujeme pedagógom a žiakom za vzornú reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Dnis Dubjel