Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto

vyhlasuje

Plagat. Talentové skúšky

TALENTOVÉ SKÚŠKY

na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno- dramatického odboru

v školskom roku 2015/2016

11.-15. máj 2015

v čase od 12: 00 do 16:30 v priestoroch ZUŠ

/na skúšky je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa,

prihlášku na štúdium si môžete vopred stiahnuť TU/

--------------------------------------------------------------------------------------     viac informácií o prijímacích skúškach nájdete TU 
alebo na tel. č. 041/4220376