Vokálna jar

Dňa 27. marca 2012 sa konal 17. ročník speváckej súťaže v klasickom speve Vokálna jar, ktorú zorganizovalo spevácke oddelenie ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Zúčastnilo sa na nej 70 žiakov zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska(Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Vráble, Banská Bystrica, Žarnovica, Martin, Ružomberok, Žilina, Čadca, Turzovka, Ilava, Vrútky, Belá, Kysucké Nové Mesto. Výkony súťažiacich hodnotili 2 odborné poroty: 1., 3., a 5. kategóriu hodnotili Mgr. Tamara Brummerová- Konzervatórium Banská Bystrica, Mgr. Gabriela Šimková- ZUŠ Vráble, p. Danuša Čapajková- ZUŠ Český Těšín a 2., 4. a 6. kategóriu Mgr. art. Mária Nečesaná PhD.- ZUŠ Banská Bystrica, Mgr. Leszek Kaleta- ZUŠ Český Těšín a Mgr. Alena Ďuriaková- ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

Súťaž slávnostne otvorila p. riaditeľka ZUŠ v Kysuckom Novom Meste Mgr. Jana Jánošová spolu s primátorom mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jánom Hartelom. Nikola Capeková, žiačka z triedy p. uč. Kováčikovej zarecitovala báseň o jari a Učiteľský spevácky zbor Cantica Kysuca pri ZUŠ v Kysuckom Novom Meste zaspieval pieseň Hoře od A. Dvořáka.

Súťaž mala veľmi vysokú umeleckú úroveň a vďaka patrí speváckemu oddeleniu ZUŠ nielen za organizáciu súťaže, ale i za prípravu našich žiakov, ktorí reprezentovali školu na domácej pôde.

Zdenko Mravec, vedúci PK

 

XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar


XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar
XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVII. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar

ZUŠ Kysucké Nové Mesto a jej spevácke oddelenie pod vedením p.uč. Zdenka Mravca pripravilo 30. marca 2011 už 16. ročník obľúbenej speváckej súťaže Vokálna jar.
Priestory školy ožili v jarných farbách pod rukami pedagógov výtvarného odboru a v novej koncertnej sále privítala riaditeľka školy Mgr. Jana Jánošová 31 pedagógov, 22 korepetítorov a 74 súťažiacich zo 17 ZUŠ Žilinského, Banskobystrického i Nitrianskeho kraja. Súťaž slávnostne otvoril vedúci odboru školstva KNM pán Mgr. Ladislav Vendrinský. Výkony súťažiacich hodnotili 2 odborné poroty.

Porota pre II. kategóriu:
Predseda: Bc. Veronika Časnochová ( Konzervatórium Žilina )
Členovia : Viera Sojčáková ( ZUŠ J. Potočára Čadca ), Mgr. art. Anna Bomborová ( Konzervatórium Žilina )

Porota pre I., III., IV.,V. kategóriu a komorný spev:
Predseda:
Mgr. art. Irena Lukáčová ( Konzervatórium Žilina )
Členovia: Ivona Greňová ( ZUŠ Čadca II. ), Mária Hrebeňárová ( ZUŠ L. Árvaya Žilina )

Na záver porota ocenila bezchybnú organizáciu celej súťaže a vedenie školy pozvalo zúčastnených na ďalší ročník. Zámerom speváckeho oddelenia je rozšíriť súťaž pre všetky ZUŠ v rámci Slovenska.

Spevácke oddelenie ZUŠ Kysucké Nové Mesto


XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XVI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar

 

Do 1. ročníka súťaže sa zapojilo 6 MŠ a 6 ZŠ Okresu Kysucké Nové Mesto, a to:
MŠ- 9. mája, Komenského, Litovelská, MŠ Povina, MŠ Rudina, MŠ Kysucký Lieskovec, ZŠ- Nábrežná, Clementisova, ZŠ Nesluša,ZŠ Povina, ZŠ Ochodnica, ZŠ Lodno a ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

Odborná porota v zložení:

Ján Rajtek- učiteľ výtvarnej výchovy ZUŠ KNM,
Jánošová Martina- učiteľka výtvarnej výchovy ZUŠ KNM,
Mgr. Zina Labudová- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Snežnica,
Mgr. Ľudmila Kultánová- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Nábrežná, KNM,
Mgr. Mária Ústupská- učiteľka výtvarnej výchovy ZŠ Budatín,
hodnotila 170 výtvarných prác podľa jednotlivých kategórií. V každej kategórií boli ohodnotené 3 práce.

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 6.11.2009 o 15,00 hodine vo výtvarnej triede ZUŠ – budova pri rampách. Ceny víťazom odovzdá garant celej súťaže Ing. Vladimír Macášek. Vernisáž výstavy súťažných prác sa bude konať pred Vianočným koncertom dňa 10.12.2009 o 16,30 hodine v DK KNM.

 

I.kategória MŠ
Samko Jantulík MŠ 9. mája, KNM
Monika Pavlusíková MŠ Kysucký Lieskovec
Alžbeta Lisková MŠ Litovelská, KNM

II.kategória ZŠ
1.-4.roč. Soňa Vlčková ZŠ Nábrežná, KNM
Maroš Janáčik ZŠ Ochodnica
Juliána Olejková ZŠ Ochodnica

III.kategória ZŠ
5.-9.roč. Jaroslava Garbierová ZŠ Clementisova, KNM
Barbora Fojtíková ZŠ Nábrežná, KNM
Jaroslav Haľama ZŠ Nábrežná, KNM

IV.kategória ZUŠ
Lucia Pupučíková
Kolektívna práca: Rebeka Mažgútová,Paulína Cerchlanová,Lea Psocíková
Kolektívna práca: Tatiana Ondrášová,Paulína Vnuková,Tomáš Lulek,Matúš Kudláč

V.kategória ZUŠ
1.-3.roč. Laura Javoríková
Nina Kobrtková
Lucia Beliančinová

VI.kategória ZUŠ
4.-8.roč. Zuzana Hagenová
Zuzana Brezinová
Michaela Haceková


Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi žiakmi do súťaže zapojili. Tešíme sa na 2. ročník.

VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme VII. ročník akordeónového festivalu v rytme

 

Podkategórie