Koncert zborovej tvorby naplnil hlavnú sálu DK. Priaznivci zborovej tvorby sa stretli 17. februára o 17.00 hodine v hlavnej sále DK už na 5. ročníku nesúťažnej prehliadky zborov z Kysuckého regiónu a okolia. Za účasti primátora Mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jána Hartela a kaplána Mgr. Pavla Mikoláša sa publiku predstavili 4 spevácke zbory.

Ako prvý vystúpil Detský spevácky zbor ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ktorý pracuje pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta p. uč. Zdenka Mravca. Zbor v spolupráci s literárno-dramatickým a výtvarným oddelením naštudoval už 3 muzikály : Perníková chalúpka, Snehulienka a sedem pretekárov, Kráľovnin tajný výlet. Jeho repertoár tvoria detské umelé, ľudové i populárne piesne.

Koncert

V poradí druhý sa predstavil Učiteľský spevácky zbor Laetitia zo ZUŠ Vrútky. Členmi zboru je 10 pedagógov z rôznych hudobných odborov. Zbor pravidelne účinkuje na festivale Vrútocká jar, v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach a organizuje družobné koncerty v Českej republike.
Tretí v poradí vystúpil Mládežnícky kresťanský spevácky zbor Shema, ktorý pôsobí pri CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste pod vedením dirigenta Zdenka Mravca.Repertoár zboru tvoria väčšinou gospelové piesne. Zbor aktívne spieva na sv. omšiach pre mladých, pri vysluhovaní sviatosti manželstva, krstu a birmovania. Okrem spevu sa títo mladí ľudia venujú aj pastoračnej činnosti vo farnosti. Usporadúvajú detské a mládežnícke tábory, duchovné obnovy pre birmovancov a medzi veľmi úspešné aktivity patrí už niekoľkoročné usporadúvanie Plesov rodín. V marci plánuje zbor vydať svoje prvé CD.

Ako posledný sa publiku predstavil Učiteľský komorný zbor pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ktorý je zo všetkých zborov najmladší – vznikol v roku 2008 na podnet vedúceho speváckeho oddelenia p. uč. Zdenka Mravca. Technická náročnosť skladieb, frázovanie a dynamika svedčí o kvalitnej hlasovej kultúre členov zboru, ktorí sú učiteľmi speváckeho oddelenia.

V záverečnom bloku odzneli 2 časti z diela Stabat Mater v podaní USZ pri ZUŠ Vrútky a USZ pri ZUŠ KNM pod dirigentskou paličkou Zdenka Mravca.

Koncert

Záver koncertu patril spoločnému vystúpeniu všetkých zúčastnených zborov. Členovia všetkých zborov v doobedňajších hodinách pripravili pre vďačné obecenstvo pod vedením Zdenka Mravca 2 skladby. Prvá - „Deti a modlitbička“ odznela na počesť nedávno zosnulého slovenského básnika Milana Rúfusa. Druhou skladbou pod výstižným názvom „Rozlúčka s obecenstvom“ sa speváci rozlúčili s divákmi v hľadisku.

Koncert zborovej tvorby svojím 5. ročníkom potvrdil, že zborový spev patrí medzi obľúbené a stále sa rozvíjajúce hudobné žánre. Úroveň zborov sa z roka na rok zvyšuje a na hudobnú scénu pribúdajú nové zoskupenia. Na javisku sme mali možnosť vidieť, že zbory kladú dôraz nielen na hlasový prejav, ale pridávajú k svojim vystúpeniam aj pohyb a v prípade Shemy to bol dokonca tanec. Všetky tieto nové trendy sú zárukou toho, že tento hudobný štýl bude mať stále viac obdivovateľov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným zborom, dirigentovi, korepetítorovi, sólistovi a tanečníkovi v jednej osobe Zdenkovi Mravcovi, pomocnej dirigentke, konferencierke a speváčke Stanke Svrčkovej, korepetítorom ZUŠ KNM Janke Samákovej, Mgr.art. Ivanovi Hudecovi, Mgr. Dušanovi Jaššovi a p. uč. Veronike Orieščikovej za prekrásny umelecký zážitok.