XXI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar XXI. ročníka speváckej súťaže Vokálna jar

Výsledková listina (PDF)


XX-Vokálna jar XX-Vokálna jar XX-Vokálna jar