VII. ročník súťažnej prehliadky scénických choreografií VII. ročník súťažnej prehliadky scénických choreografií VII. ročník súťažnej prehliadky scénických choreografií VII. ročník súťažnej prehliadky scénických choreografií VII. ročník súťažnej prehliadky scénických choreografií