Znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Príloha

 

Informácie pre dotknuté osoby - deti, rodičia, zákonní zástupcovia

Informácie pre dotknuté osoby - zamestnanci